Bayer Logo Bayer Logo Bayer Logo Bayer Logo

KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLE OKUYUP İNCELEYİNİZ.

Bu İnternet Sitesini kullanmakla aşağıda yer alan Kullanım Koşulları Sözleşmesini kabul etmektesiniz.

www.kadinsagligitv.com İnternet Sitesine hoş geldiniz. Bu İnternet sitesi Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi’ne (“Bayer”) aittir. İnternet sitesinin içeriği Bayer tarafından sağlanmakla birlikte tüm teknik hususlar Bayer’e hizmet sağlayan Portal Grup (“Ajans”) tarafından yerine getirilmektedir. Bu sitede yer alan içerik, sadece eğitici nitelikli genel bir bilgi sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple bu içerik, ürünlerimizle, tıpla, sağlıkla, hastalıklarla ilgili tavsiye amacını taşımamaktadır. Ayrıca burada yer alan bilgiler tıbbi tanı veya tedaviye ilişkin tavsiye niteliği taşımadığı gibi hekimin tavsiyesinin yerine geçme amacı da taşımamaktadır. Herhangi bir ürün konusunda veya hastalık, sağlık durumunuz gibi konularda ve herhangi bir yeni tedaviye başlamadan önce mutlaka bir hekime başvurunuz. Bu internet sitesi ve içeriği Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak tasarlanmıştır. İnternet sitesinin interaktif bilgi paylaşımı sağlayan soru ve yorum kısımları; muhtemel bir yan etki bildirimi ve internet sitesi sahibi olarak mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile Bayer’in bu hususta görevlendirdiği Ajans tarafından periyodik olarak gözden geçirilerek değerlendirilecek ve ilgili mevzuat ve Bayer prosedürleri uyarınca bildirimler yapılacaktır. Ziyaretçi/kullanıcılar ilgili yazışmaların ve bilgi paylaşımlarının tümünün Ajans tarafından gözden geçirilip takip edildiğini bilmekte olup, bu hususu kabul etmektedir. Bu site hastalıkları tedavi etme amacı taşımamaktadır ve doktorlara yalnızca genel bilgi amaçlı sorular sorulabilmektedir.

1. Kabul

Bu İnternet sitesini ziyaret etmekle, işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesinde ("Sözleşme") açıklanan şartlar kapsamında hareket etmeyi ve bu koşullara uymayı kabul etmektesiniz. Bayer bu koşulları ve ayrıca yine işbu internet sitesinde yer alan Gizlilik Politikası ve/veya Yasal Uyarı’da yer alan diğer her türlü bilgiyi zaman zaman ve gerekli gördüğü takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu Sözleşmenin güncel haline her zaman internet sitemizde yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İşbu internet sitesine giriş yapmanız, işbu Sözleşme’yi ve herhangi bir zamanda Sözleşme’de meydana gelebilecek olan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

2. Kapsam

Bu İnternet sitesinde yer alan her türlü bilgi, belge, malzeme ve sair içerik Bayer’e aittir. Bunlar sadece Türkiye'de yerleşik ziyaretçi/kullanıcılara yöneliktir. Bu internet sitesi münhasıran Türkiye sınırları içerisinde kullanılacağı tasarlanarak Bayer tarafından Türkiye’de kontrol edilmekte, işletilmekte ve güncellenmektedir. Türkiye dışında herhangi bir yer bakımından bu sitede bulunan bilgilerin doğruluğu Bayer tarafından hiçbir şekilde garanti edilmemektedir. Bu internet sitesine Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricinde herhangi bir yerden erişimin sağlanması veya böyle bir yerden içeriğin yüklenmesi durumunda uygulanacak kanunlara uygunluk ziyaretçi/kullanıcılar tarafından teyit edilmelidir. Bu şekilde kullanımın ziyaretçi/kullanıcıların kendi inisiyatifleri çerçevesinde gerçekleştirmekte olduğu ve uygulanacak ulusal kanunlar neticesinde meydana gelebilecek sorumluluktan tamamıyla ziyaretçi/kullanıcıların kendilerinin sorumlu olduğu ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kabul edilmektedir. İnternet sitesinde yayımlanan bilgiler, fikirler veya uygulamalar, yeni bilimsel gelişmelere paralel olarak değişebilir. Buradaki sayfalar en güncel uygulamaları ya da görüşleri içermeyebilir. Ne Bayer, ne de Ajans bu internet sitesine erişiminiz veya bu internet sitesinde yer alan herhangi bir bilgi, içerik ve sair unsurlar ile bu internet sitesinde yer alan linklerin kullanımından yahut internet sitesine herhangi bir nedenle erişim sağlayamamanızdan ötürü doğrudan yahut dolaylı olarak doğabilecek her türlü zarardan dolayı hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz. Keza, işbu internet sitesi ve burada verilen linklerde yer alan ve indirilmesine izin verilen herhangi bir içeriği indirmeniz dolayısıyla bilgisayarınız ve diğer ekipmanlarınıza bulaşabilecek virüslerden ya da meydana gelebilecek zararlardan Bayer sorumlu değildir.

Bu internet sitesinde yer alan bilgilere erişim ve bu bilgileri kullanım işbu Sözleşme ve yürürlükte bulunan mevzuata tabidir. Sözleşmede belirtilen maddeler ve hükümlerin yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan yasalara göre yasadışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu belirlenirse; yasadışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu belirlenen maddeler, yürürlükte bulunan diğer maddelerin ya da hükümlerin geçerliliğini etkilemeden, bunlardan ayrı olarak değerlendirilecektir.

3. Sorumluluk

Bu internet sitesinin ziyaretçisi/kullanıcısı, internet sitesine verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan ve siteyi kullanımından doğabilecek risklerden sorumludur. Ayrıca bu internet sitesinde hakaret içeren, müstehcen, yasa dışı içeriğe sahip, gerçek veya tüzel kişileri karalama amaçlı, küçük düşürücü ifadeler ve tehditler içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer ziyaretçi/kullanıcılar dahil olmak üzere üçüncü kişilerin haklarını yahut yasaları ihlal eden, suç unsuru taşıyan, hukuki sorumluluk doğmasına sebebiyet veren yazışmalar yapılması veya ürün tanıtımı yapılması bu yönde yazışmalar, materyal ve yayın gönderilmesi yasaktır. Ajans bu internet sitesini düzenli aralıklarla kontrol edecek ve bu hükmün ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde Bayer’i bu hususta bilgilendirecektir. Bayer bu ihbar üzerine söz konusu içeriği derhal siteden kaldırma ve/veya ilgili ziyaretçi/kullanıcı için siteye giriş yasağı uygulama hakkına sahiptir. Ancak, Bayer’e tanınan bu hak, bir yükümlülük olarak kabul edilemez; Bayer’in bu hakkını kullanmamış olması, daha sonra kullanamayacağı anlamına gelmez ve herhangi bir şekilde söz konusu içerikten ötürü sorumluluğunu doğurmaz. Söz konusu içerikten kaynaklanan her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk içeriği yükleyen/yayınlayan kişi veya kişilere aittir. Bu kapsamdaki içerikten ötürü Bayer’e herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük atfedilemez.

Ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından internet sitesine dahil edilen her türlü bilgi, belge, makale ve sair materyal/içerik, niteliği ve amacı her ne olursa olsun gizli addedilmeyecek olup Bayer söz konusu materyallerin herhangi birini veya tamamını herhangi bir sınırlama olmadan herhangi bir amaçla kullanma, ifşa etme, kopyalama, alenen sergileme ve çevirisini yapma hususunda dünya çapında, sürekli, telif ücreti içermeyen ve münhasır olmayan bir hakka sahiptir. Ziyaretçiler/kullanıcılara ait tüm kişisel veriler sadece Ajans tarafından saklanacak olup hiçbir şekilde Bayer ile paylaşılmamaktadır.

Bayer, bu internet sitesine dahil edilmesi için sunulan materyalleri, herhangi bir bildirimde bulunmadan çıkarma veya silme hakkına sahiptir. İnternet sitesinde ziyaretçiler/kullanıcılar üçüncü kişiler tarafından eklenen bilgi, belge ve veri gibi içeriklerin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ya da kanuna aykırı olması durumunda Bayer’e sorumluluk atfedilemez. Bu durumlarda 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" uyarınca Bayer yer sağlayıcı olarak sorumluluğunu yerine getirecektir. Ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından sağlanan içerik, içeriği sağlayan kişi tarafından kaldırılmadığı takdirde Bayer dilediği zaman söz konusu içeriği internet sitesinden kaldırma hakkına sahiptir. Bu doğrultuda, Bilişim Teknolojileri Kurumu başta olmak üzere yasalara istinaden Bayer'den kamu kurumları ve yargı organları tarafından talep edilen bilgileri Bayer yer sağlayıcı olarak söz konusu 5651 sayılı Kanun ile düzenlenen yükümlülükleri uyarınca bilgi sağlayabilecek ve talep edilen tedbirleri alabilecektir.

Bayer bu sitede yer alan bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz neticesinde doğacak hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu sitede yer alan herhangi bir içeriğin doğruluğuna, eksiksizliğine veya yararına güvenilmesi dahil olmak üzere burada yer alan bilgilerin kullanımıyla ilgili riskleri değerlendirmeniz ve tüm riskleri göz önünde bulundurmanız gerekir.

Ayrıca, Bayer, bu sitede yer alan herhangi bir içeriği kullanmanız veya buna itibar etmenizden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü zararlardan, kâr kaybından, veri kaybından sorumlu değildir.

4. Kayıt ve Gizlilik

İnternet sitesine sunduğunuz kişisel bilgilerin işlenmesi, kaydedilmesi ve korunması hakkında bilgi edinmek için lütfen İnternet Gizlilik Politikamızı okuyunuz.

5. Diğer İnternet Sitelerine Verilen Linkler

Bu internet sitesinden üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine link verilebilmektedir. Bayer link verilen internet sitelerinde yer alan içerikten sorumlu değildir ve bunların doğruluğunu, kalitesini yahut güncelliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bayer, söz konusu bilgi yahut internet sitesi içeriğinde yer alan bilgilerin hatalı olmasından, yahut eksik ve yanıltma amaçlı içerik içermesinden ve her halde üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikten dolayı meydana gelebilecek herhangi bir hukuki, cezai veya yaralanma vs. gibi bedensel hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Ziyaretçi/kullanıcılar, bu sitelere olası risklerini kendileri üstlenmek suretiyle erişeceklerdir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu internet sitesi ve tüm sayfaları ve bu internet uygulaması yazılımı ve içerisindeki tüm görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler programlar ve yazılım bileşenleri aksi açıkça belirtilmediği müddetçe Bayer’e ve/veya bağlı olduğu iştiraklerine aittir.

Bu internet uygulaması içerisindeki görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler, programlar ve yazılım bileşenleri ile Bayer’e ait tescilli ya da tescilsiz tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları, kısmi ya da bütün olarak Bayer’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz, içeriği değiştirilemez, şekiller metnin kendisi olmaksızın kullanılamaz veya diğer herhangi bir şekilde ticari kullanıma konu edilemez. Bayer’in yazılı izni olmaksızın, işbu internet sitesinde yer alan her türlü eserin kişisel amaçla olma hali haricinde röprodüksiyon, değişim, dağıtım, iletim, yeniden yayımlama, sergileme veya gösterim amacıyla kullanılması kesinlikle yasaktır.
Aksi açıkça belirtilmediği hallerde internet sitesi içeriğinde yer alan hiçbir unsur Bayer’in ya da üçüncü bir tarafın herhangi bir patent, marka, telif hakkı ya da herhangi bir diğer mülkiyet hakkı çerçevesinde herhangi bir lisans ya da hakkın ima yolu ile devri ya da bu doğrultuda icazet yahut herhangi bir lisans ya da hak sağlamamaktadır. Zımnen dahi olsa Bayer’in ya da ticari marka sahibinin açık yazılı izni olmadan, gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari markaların ruhsat veya hak sahibi olmasına izin verildiği şeklinde yorum yapılamaz. Yukarıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan, herhangi bir şekilde fikri mülkiyet hakkı sahibinin izni olmadan bu hakka konu unsurların kullanımı hak ihlali olup, bu tür fikri mülkiyet haklarının ihlali hem hukuki hem cezai yaptırımlara tabidir. Bayer internet sitesi ve içeriğinde yer alan fikri mülkiyet haklarını korumak maksadıyla her türlü yasal ve cezai yola başvurabilir.

İnternet sitesine erişim sağlayan kişiler tarafından iletilen/yayınlanan herhangi bir içeriğe gizli olmayan bilgiler olarak muamele edilecektir. İşbu internet sitesi içeriğine, üçüncü kişilerin gizliliğini ihlal eden, ilgili hakların sahipleri tarafından açık yazılı izin alınmadıkça telif hakkı, marka hakkı veya tescilli bir diğer hak yoluyla korunan, virüs, bug ya da diğer bir zararlı öğe içeren yahut hukuka aykırı içeriğe sahip bilgi veya sair içeriğin gönderilmesi, iletilmesi yasaktır. İşbu internet sitesine erişim sağlamak ve herhangi bir bilgi yüklemek/yayınlamakla, telif hakkı, marka hakkı ya da tescilli bir hakkın ihlali dolayısıyla ortaya çıkan zararlardan, ilgili ziyaretçi/kullanıcı tek başına sorumludur.

7. Bilgilerin Doğruluğuna İlişkin Sorumluluk

Bayer, bu internet sitesini iç ve dış kaynaklardan edindiği en doğru bilgiler ışığında profesyonel bir titizlikle oluşturmuştur. Sitede yer alan bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğinin devamının sağlanması adına sitenin gerektiğinde güncellenmesi ve genişletilmesi konusunda Bayer kendisinden beklenen makul düzeyde önlemler almaktadır. Ancak Bayer, bu bilgilerin belirli bir amaç için uygunluğa ve üçüncü kişilerin mülkiyet haklarının ihlal edilmemesine, bu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, içeriği, eksiksizliği, güvenilirliği, uygulanabilirliği, güncelliği veya yasallığına dair hiçbir açık veya dolaylı garanti vermemektedir. Sitede yer alan bilgilerin yayın tarihleri itibariyle güncel ve doğru olsalar dahi sonradan bu özelliklerini kaybetmiş olabileceklerini önemle hatırlatırız. Dolayısıyla bu siteden alacağınız bilgileri herhangi bir şekilde kullanmadan önce doğruluklarının teyit edilmesini öneririz.

Bu site kapsamında verilen tavsiyelerden hiç biri sizin bu tavsiyeyi (özellikle bizlerin teknik şartname ve güvenlik veri formları) veya ilgili ürünün amaç ve ihtiyaçlarınıza uygunluğunu kontrol etmenizi engelleyici nitelikte değildir. Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında herhangi bir tavsiye veya yönlendirme almaya ihtiyaç duyduğunuz takdirde lütfen doğrudan bizimle irtibata geçiniz. İşbu internet sitesi ziyaretçi/kullanıcılar siteye erişimleriyle beraber bu erişimden kaynaklı riskleri kendilerinin aldığını kabul etmektedir. Ne Bayer ne de işbu sitenin hazırlanması, iletimi, yayınlanmasın yer alan bir üçüncü kişi işbu internet sitesinde sağlanan bilgilere ulaşım veya ulaşamamaktan; bu bilgileri kullanım veya kullanamamaktan veyahut da bu bilgilere duyulan güvenden kaynaklanabilecek herhangi bir zarar ve ziyandan dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

8. Sözleşmeye Aykırılık ve Sonuçları

Bu Sözleşme koşullarını ihlal ettiğiniz takdirde Bayer işbu internet sitesine erişiminizi engelleme hakkına sahiptir.

İşbu Sözleşme’nin veya sitede yer alan diğer politikaların tarafınızca ihlali sebebi ile üçüncü kişiler zarara uğradığı takdirde tüm zarar, tazminat ve ilgili masraflar sebebi ile Bayer’in doğrudan ve dolaylı zararlarını tazmin etmeyi ve Bayer’e yöneltilebilecek kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşme'den veya bu İnternet sitesinin kullanımından kaynaklanan bir ihtilaf doğarsa, bu ihtilaf, taraflar arasında iyi niyetli müzakerelerle çözümlenecektir. İhtilafın karşılıklı müzakereler neticesinde çözümünün mümkün olduğu hallerde söz konusu uyuşmazlık İstanbul Merkez Mahkemeleri nezdinde çözümlenecektir.