PROF. DR. FUAT DEMİRCİ HAKKINDA

Tüm Doktorlar

Prof. Dr. Fuat Demirci

Doktora ait soru cevap videosu bulunmamaktadır.

Gelecek yayın bulunmamaktadır.

Prof. Dr. Fuat Demirci

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadıköy Şifa Hastanesi , İstanbul

İstanbul Haydarpaşa Lisesini 1977, İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1983 yılında bitirdi. Kendi geliştirdiği ultrasonografik bir tanı yöntemi ve bir operasyon yöntemi uluslararası literatürde yer aldı.

Eğitim

İstanbul Haydarpaşa Lisesini 1977, İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1983 yılında bitirdi. 1986-1990 yılları arası Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yaptı. 1990 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Mart 1990-Aralık 1997 arası Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dönüşümlü olarak Doğumhane, yüksek riskli gebelikler tanı ve takip ünitesi ve jinekolojik cerrahi ve jinekolojik onkoloji ünitelerinde başasistan (uzman) olarak çalıştı. Aralık 1997’de İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesinde yardımcı doçent olarak öğretim üyeliğine başladı. Kasım 2000’de Doçent, Mart 2006’da profesör oldu. Çalışma süresinde Fakülte Kurulu üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği ve Rektör Danışmanlığı yaptı.

Çalışma Dönemi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Jinekolojik Onkoloji Bilim dalında 2001’de 4 ay ve 2005-2006’da 18 ay olmak üzere toplam 22 ay çalıştı. 2011’de Jinekolojik Onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmaya hak kazandı. Amerika’da Baylor College of Medicine, Houston’da konuk gözlemci olarak bulundu (1995). Almanya’da Rostock Üniversitesi, Schwerin’de (Şubat 1999) Kadın Hastalıkları-Doğum ve Ürojinekoloji kliniklerinde çalıştı. Fransa’da Ekim 2011’de Strasbourg IRCAD merkezinde robotik cerrahi, 2012’de Chalon sur Saona da Delorme’un kliniğinde mesh uygulama eğitimi aldı. 1 Haziran-1 Aralık 2009 da Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımcı üreme teknikleri eğitim merkezinden IVF(Tüp bebek) sertifikası aldı Ekim 2004’te Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği genel merkez yönetim kurulu üyesi oldu. Kasım 2012’ye kadar bu göreve devam etti. Eylül 2012’de Türk Jinekoloji ve Obstetrik derneği İstanbul şubesi yönetim kurulu üyesi oldu. 1997 yılında Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği kurucu yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteri oldu. Ekim 2011’den beri bu derneğin başkanlığını yapıyor.

Mesleki Aktiviteler

Jinekolojik Endoskopi Derneği, Jinekolojik Onkoloji Derneği, Jinekolojik Obstetrik Ultrasonografi Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), European Society for Gynecological Endoscopy(ESGE), Society of European Robotic Gynecologic Surgery(SERGS), International Continence Society (ICS) ve International Urogynecological Association(IUGA) üyesi. Ulusal Kongreler bilimsel sunu yarışmalarında “Türk Kadınlarında Postmenopozal Dönemde Üriner İnkontinans Sıklığı” çalışması ile birincilik (Ulusal Urojinekoloji Kongresi 1999), “Gebelikte ve Postpartum Dönemde Mesane Boynu Mobilitesi ve Üriner İnkontinans” çalışması ile ikincilik (Ulusal Urojinekoloji Kongresi 2002), “Polikistik over sendromlu kadınlarda etinil östradiol-siproteron asetat tedavisinin serum homosistein seviyelerine etkisi” ile yedincilik (5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2006) ve Postmenopozal uterin kanamalarda histopatolojık değerlendirme (II. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu, 1995) başarı ödülü aldı. 4 ulusal kongre ve 1 sempozyumda kongre sekreteri 12 toplantıda başkan oldu. 54 Ulusal kongre organizasyon komitesinde yer aldı. 40 mezuniyet sonrası kursta başkan, düzenleyici, konuşmacı ve kurs operatörü olarak görev aldı. Değişik illerde ve Üniversitelerde yapılan 120 kongre, kurs ve toplantıda davetli konuşmacı ve/veya workshop operatörü oldu. Eğitim amaçlı olarak değişik üniversite ve eğitim hastanelerinde operasyonlar yaptı(Zonguldak Karaelmas Tıp Fakültesi, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir SSK Tepecik Doğumevi, Osmangazi Tıp Fakültesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe (SSK) Eğitim Hastanesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Ege Tıp Fakültesi, Trakya Tıp Fakültesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi(Sivas), Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi(İsparta), RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi(Rize), Kocaeli Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara ÜniversitesiTıp Fakültesi Tıp Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi. 42’si uluslararası olan 135 yayınlanmış çalışması var. Çalışmaları 200’den fazla uluslararası dergi ve kitaplarda sitasyon aldı. 15 yurtdışı, 56 yurt içi sunu yaptı. Bir yurtdışı, 20 yurt içi kitap bölümü yazdı. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Ürojinekoloji Özel sayısı editörlüğünü yaptı (2007). 2004-2012 yılları arası Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği(TJOD) Dergisinin editör yardımcılığını yaptı. 2013 yılında Ürojinekoloji Dergisi editor oldu. 21 uluslararası makalesi TÜBİTAK bilimsel çalışmaları teşvik ödülü aldı. Altısı uluslararası (Gynecological Surgery, Medical Sciences Monitor, Archives of Gynecolgy and Obstetrics, Gynecologic Obstetrics Investigation, Neurourology and Urodynamics, International Urogynecology Journal) olan 12 dergininin hakemliğini yapmaktadır. 2008’de International Journal of Gynecology and Obstetrics dergisi (Türkiye) yayın kurulu üyesi oldu. Kendi geliştirdiği ultrasonografik bir tanı yöntemi ve bir operasyon yöntemi uluslararası literatürde yer aldı. 2004 yılında Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Fedarasyonu (FIGO) Danışma Kuruluna (Advisory board) seçildi

Onay Kodu: L.TR.MKT.WH.07.2017.0610
ANKETE KATIL
Onay Kodu: L.TR.MKT.WH.07.2017.0610