OP. DR. METİN ACU HAKKINDA

Tüm Doktorlar

Op. Dr. Metin Acu

Doktora ait soru cevap videosu bulunmamaktadır.

Gelecek yayın bulunmamaktadır.

Op. Dr. Metin Acu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Özel Muayene , ESKİSEHİR

01.10.1972 Diyarbakır doğumlu,1988-1994 yılları arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde Temel Tıp Eğitimini tamamladı.

Eğitim

1996-2001 yılları arasında SSK Ankara Etlik Doğumevi Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesinde asistanlık eğitimini tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığını aldı. 2002- 2011 yılları arasında uzmanlık sonrası mecburi hizmet nedeniyle SSK Eskişehir Bölge Hastanesi bünyesindeki SSK Eskişehir Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesinde göreve başladı. 2011 yılında T.C Sağlık Bakanlığının TAM GÜN YASASI nedeniyle SSK Eskişehir Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesindeki görevinde istifa ederek ayrıldı. 2002 yılında ÖZEL Ankara Tüp Bebek Merkezinde Üremeye Yardımcı Teknikleri Eğitim Kurs programınıi tamamlayarak Tüp Bebek Uzmanlığı sertifikası aldı. Halen Eskişehir’de serbest hekim olarak muayenehanede çalışmaktadır. Uzmanlık eğitimi sırasında özel ilgi alanları içinde yer alan infertilite ve endokrinoloji, riskli gebeliklerin yönetimi ve jinekolojik onkoloji alanlarında ileri düzey eğitimi aldı. Çeşitli mesleki derneklere üyeliği mevcut olup ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları mevcuttur. Halen uzmanlık sonrası eğitiminin devamı için yurt içi ve yurt dışı kurs ve kongrelere katılarak mesleki eğitimlere devam etmektedir.

Çalışma Dönemi

1- ) ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ YÖNTEMLERİ EĞİTİM SERTİFİKASI- TÜP BEBEK UZMANLIĞI SERTİFİKASI - T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI : ( 1 OCAK-TEMMUZ 2012) 2- ) NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI SERTİFİKASI - (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI (OCAK 2010) 3- ) LAPAROSKOPİ ve HİSTEROSKOPİ UYGULAYICI SERTİFİKASI - T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI : ANKARA ETLİK DOĞUMEVİ & KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM HASTANESİ : ( OCAK 1995- TEMMUZ 2001) 4- HİSTEROSKOPİ TEORİK ve PRATİK KURSU - Gülhane askeri tıp akademisi (gata) : ( 6-7 NİSAN 2002) 5- ) TEMEL İNFERTİLİTE KURSU : 5th T.S.R.M CONGRESS : İzmir- TÜRKİYE, 27- 30 EYLÜL 2012 6- ) İNTRAUTERİNE İNSEMİNASYONUve OVULASYON İNDÜKSİYONU KURSU: EGE ÜNİVERSİTESİ İVF-İNFERTİLİTE KLİNİĞİ-WORKSHOP : İzmir- TÜRKİYE, 15 ARALIK, 2007 7- ) ERKEN DÖNEMDE TANI ve ULTRASONOGRAFİ KURSU 5th T.S.R.M CONGRESS- İzmir- TÜRKİYE, 27- 30 EYLÜL, 2012 8- ) ESTETİK JİNEKOLOJİ KURSU INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY CONGRESS : 2012 9- ) ÜRO-JİNEKOLOJİ VE PELVİK REKONSTRÜKTİF CERRAHİ KURSU ÜRO-JİNEKOLOJİ DERNEĞİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM: Eskişehir- TÜRKİYE, 26-28 EYLÜL 2003 10- ) KOLPOSKOPİ KURSU : ALT GENİTAL SİSTEM PATOLOJİLERİ YAZ SEMPOZYUMU : Bursa- TÜRKİYE, 06-09 EYLÜL 2007 11- ) ERKEK İNFERTİLİTESİ KURSU: D.Ü.T.F ÜROLOJİ KLİNİĞİ : ( 1995) 12- ) CONTROLLED OVARIAN STIMULATION : an UPGRADE on PROTOCOLS and INDICATIONS : SERONO SYMPOSIA INTERNATIONAL :( İstanbul- TURKEY, 26 MAY 2005 ) 13-) 13th INTERNATIONAL POSTGRADUATE COURSE : TURKISH PERINATOLOGY SOCIETY: ( Antalya- TURKEY, 5-6 MAY 1999) 14- ) ERKEN GEBELİK KAYIPLARI VE TROMBOFİLİ PANELİ KURSU : TÜRK PERİNATOLOJİ DERNEĞİ- ESJOD- ( Eskişehir- TÜRKİYE, 1 EKİM, 2006 )

Mesleki Aktiviteler

BİLİMSEL YAYINLAR 1- ) DEPO-PROVERA AS A CONTRASEPTİVE CHOİCE İN A TURKİSH METROPOLİTAN POPULATION. 6th CONGRESS of THE INTERNATIONAL SOCİETY of GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY-18-21 MARCH 1998 BERNA DİLBAZ, M.MUTLU MEYDANLI, METİN ACU , ZAFER KAHYAOĞLU, ALİ HABERAL 2- ) DEPO-PROVERA AS A CONTRASEPTİVE CHOİCE. GYNECOLOGY OBSTETRİCS & REPRODUCTİVE MEDİCİNE (GORM), MAY 1998- VOL: 4 - NO: 2 BERNA DİLBAZ, M.MUTLU MEYDANLI, METİN ACU, RUNA KARA, ZAFER KAHYAOĞLU, ALİ HABERAL 3- ) MAKAT PRESENTASYONLU OLGULARDA MATERNAL MORBİDİTE. 7.ULUSAL PERİNATOLOJİ KONGRESİ- POSTER SUNUMU, ANTALYA- TÜRKİYE , 2-6 MAYIS 1999 METİN ACU, YILMAZ GÜZEL, SEFA ARLIER, ÖMER KANDEMİR, İSMAİL DÖLEN, ALİ HABERAL 4- ) MAKAT PRESENTASYON OLGULARINDA FETAL MORBİDİTE VE MORTALİTE 7. ULUSAL PERİNATOLOJİ KONGRESİ- POSTER SUNUMU, ANTALYA- TÜRKİYE , 2-6 MAYIS 1999 METİN ACU, ÖMER KANDEMİR, AHMET YAMAN, İSMAİL DÖLEN, ALİ HABERAL, 5- ) İLERİ ANNE YAŞI GEBELİKLERİNDE PERİNATAL MORTALİTE. 6.ULUSAL PERİNATOLOJİ KONGRESİ- POSTER SUNUMU, 10-13 MAYIS 1998, ANTALYA- TÜRKİYE M.FARUK KÖSE, M.MUTLU MEYDANLI, METİN ACU, MEHMET TONGAL, İSMAİL DÖLEN, ALİ HABERAL 6- ) BİR OLGU NEDENİYLE HOLOPROSENCEFALİ’NİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ. 6.ULUSAL PERİNATOLOJİ KONGRESİ- POSTER SUNUMU, 10-13 MAYIS 1998, ANTALYA- TÜRKİYE AKIN SİVASLIOĞLU, MİĞRACİ TOSUN, UĞUR EKİNCİ, METİN ACU, İSMAİL DÖLEN 7- ) DOĞUM AĞIRLIĞI 1500 GRAMIN ALTINDA VE ÜZERİNDE OLAN MAKAT PREZENTASYONLU YENİDOĞANLARDA POSTNATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE 7. ULUSAL PERİNATOLOJİ KONGRESİ- POSTER SUNUMU, ANTALYA- TÜRKİYE , 2-6 MAYIS 1999 METİN ACU, ALİ HABERAL 8- ) THE EFFECT of AMNİOTİC FLUID VOLUME on FETAL BODY WEİGHT. V. ULUSLARARASI OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ KONGRESİ, 5-8 MAYIS 1999, İZMİR- TÜRKİYE YILMAZ GÜZEL, METİN ACU, SEFA ARLIER, ORHAM GELİŞEN, ALİ HABERAL 9- ) KONTRASEPTİF YÖNTEM OLARAK DEPO MEDROKSİ PROGESTERON ASETAT İLE ESTRADİOL VALERAT + NORETİSTERON ENANTAT’IN KARŞILAŞTIRILMASI 1.ULUSAL AİLE PLANLAMASI KONGRESİ- POSTER , 14-17 NİSAN, 1999 BERNA DİLBAZ, METİN ACU, ŞÜKRAN DOĞRU, M.MUTLU MEYDANLI, ALİ HABERAL 10- ) UTERİNE VE OVARYAN ARTERLERDE TUBAL CERRAHİ STERİLİZASYON ÖNCESİ VE SONRASI KAN AKIMININ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE ANALİZİ 1.ULUSAL AİLE PLANLAMASI KONGRESİ- POSTER , 14-17 NİSAN, 1999 BERNA DİLBAZ, SUAT DEDE, METİN ACU, METİN KAPLAN, SEFA ARLIER, ALİ HABERAL 11- ) CERRAHİ KONTRASEPSİYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TUBAL LİGASYON vs VAZEKTOMİ 1.ULUSAL AİLE PLANLAMASI KONGRESİ- POSTER , 14-17 NİSAN, 1999 BERNA DİLBAZ, METİN ACU, CUMA KURTTEKİN, DOĞAN ÖNTAŞ, ZAFER KAHYAOĞLU, ALİ HABERAL 12- ) ÜÇ AYLIK ( DEPOPROVERA ) VE AYLIK ( MESIGYNA) ENJEKTABL KONTRASEPTİF KULLANI1. ULUSAL AİLE PLANLAMASI KONGRESİ- POSTER , 14 -17 NİSAN, 1999CILARININ ANALİZİ: SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE MEMNUNİYET 1. ULUSAL AİLE PLANLAMASI KONGRESİ- POSTER , 14 -17 NİSAN, 1999 BERNA DİLBAZ, METİN ACU, CUMA KURTTEKİN, ALİ HABERAL 13- ) İNTERVAL DÖNEMDE KONTRASEPTİF YÖNTEM SEÇİMİNE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ 1. ULUSAL AİLE PLANLAMASI KONGRESİ- POSTER , 14 -17 NİSAN, 1999 BERNA DİLBAZ, METİN ACU, YILMAZ GÜZEL, ASUMAN ERTEM, ALİ HABERAL 14- ) SSK ANKARA DOĞUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI HASTANESİ AİLE PLANLAMASI MERKEZİNDE UYGULANAN VAZEKTOMİLERİN ANALİZİ 1. ULUSAL AİLE PLANLAMASI KONGRESİ- POSTER , 14 -17 NİSAN, 1999 BERNA DİLBAZ, CUMA KURTTEKİN, ZAFER KAHYAOĞLU, METİN ACU, DOĞAN ÖNTAŞ, ALİ HABERAL 15- ) SSK ANKARA DOĞUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI HASTANESİ AİLE PLANLAMASI MERKEZİNE BAŞVURAN HASTA PROFİLİNİN ANALİZİ 1. ULUSAL AİLE PLANLAMASI KONGRESİ- POSTER , 14 -17 NİSAN, 1999 BERNA DİLBAZ, METİN ACU, YILMAZ GÜZEL, KAMBER OĞUZER, SERDAR DİLBAZ, ALİ HABERAL

Onay Kodu: L.TR.MKT.WH.07.2017.0610
ANKETE KATIL
Onay Kodu: L.TR.MKT.WH.07.2017.0610